Duminicã, 18 februarie 2018
Actualizat în
21 februarie 2004
   
 
 
ASTRU Blaj poate înfiinta statutar (cf. Art. 3) filiale în orice localitate din România.
Conform legii, filiala este consideratã o asociatie de sine stãtãtoare, cu personalitate juridicã, cu un numãr minim de membri, organe de conducere proprii si un patrimoniu distinct de cel al asociatiei.
Filiala este sub controlul asociatiei primare si poate încheia, în nume propriu, acte juridice si administrative, în conditiile stabilite de asociatie prin actul constitutiv al filialei.
Filiala are si ea un asistent spiritual propus de membrii filialei si aprobat de protopop si de Mitropolit.

Pânã în prezent tineri din trei orase au simtit si ei nevoia de a fi uniti si de a întreprinde ceva în comun, în cadrul unei structuri organizate, asa cum este ASTRU. Astfel, au fost înfiintate statutar filiale la Sibiu, Târgu Mures si Alba Iulia, aceste filiale având totodatã si personalitate juridicã.
Puteti afla mai multe despre acesti tineri din paginile realizate chiar de ei!

     
   
Copyright © 2003 - ASTRU Blaj